Beskrivning

Enligt Suomalainen paikannimikirja utgår Elimä från ett sjönamn Elimäjärvi eller dylikt. I den finska namnformen Elimäki har sl. ombildats - > mäki ’backe’. Fl. i sjönamnet är ett samiskt alimus ’nedre’, syftande på sjöns läge.

Källor

Suomalainen paikannimikirja, 2007. Redaktörer: Sirkka Paikkala, Eeva-Liisa Stenhammar, Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. Karttakeskus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nr 146. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Elimä (historisk kommun)

Bebyggelsenamn i Kouvola (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Elimä 1452 *

Elemä 1460

Eleme 1534

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.