Beskrivning

Ett finskt bebyggelsenamn bildat med suffixet -la till personnamnet Asko. Laurinmäki 1957:490 f. Asko har använts som motsvarighet till bl.a. Antti (Anders) och Axel (Absalon). Uusi suomalainen nimikirja.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Laurinmäki, Heikki, 1957: Askolan historia. I. Porvoo.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Askula godz 1555

Askula 1557

Askola 1563

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.