Beskrivning

Engångsbelägg. Kyrkoherden i Borgå fick 1598 fribrev på två gårdar i Särkijärvi, denna och Jarps. Knarks torde vara identisk med den gård som 1540 innehades av Antti Pekanpoika Knart. Personsyftande utgångspunkt, för övrigt oklart.

Äldre belägg

Knarcke godzett 1598

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.