Äldre belägg

Löffuik 1537

Löffuick 1545

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.