Beskrivning

Ä. Lövsalö, ökommun i finska viken. Det svenska namnet är möjligen en omtolkning av det finska, som innehållet ordet lava ’lave’ och kan ha avsett en förvaringsplattform för fiskenot. Nissilä 1975:71.

Källor

Nissilä, Viljo, 1975: Suomen Karjalan nimistö. Joensuu.

Bebyggelsenamn i Lövskär (historisk kommun)

Andra språk

Finska: Lavansaari

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.