Beskrivning

Numera en del av Emkarby, har namn av läget ”öster om åkern”.

Namnelement

-an Flera bynamnsförleder innehåller ord för riktning i en form på -an: västan, nordan, ovan. Det är fråga om gammalt suffix, ursprungligen ett urgermanskt riktningsadverb ana som smält samman med riktningsorden: västan ’väster om’ o.s.v.

Äldre belägg

Östan åker 1591

Se även

Emkarby Finström

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.