Beskrivning

Numera Strömsvik i jordeboken sedan 1792. Det äldre namnet är sammansatt av yrkesbeteckningen (binamnet) skräddare och böle. Det nya namnet är ett ursprungligt naturnamn. Vissa bäckar kan på Åland gå under beteckningen ström. En bäck rinner från Prästträsket ut i Markusbölefjärden.

Namnelement

böle Också ordet böle hör till de vanliga namnlederna, ensamt eller som slutled. Böle-namn förekommer i alla landskap, i Österbotten dock bara upp till Vasatrakten. Allt som allt har 345 bynamn innehållande böle registrerats. Namn av detta slag är också utbredda i delar av Sverige, Norge och Danmark. Den ursprungliga betydelsen hos ordet, en avledning av bol, anses vara ’nyodling’, men tidigt har det också kommit att beteckna bebyggelser som uppstått på nyodlad utmark. Mycket ofta har namnen på -böle en personbetecknande förled. Enledat Böle förekommer 25 gånger som bynamn. Namntypen har sannolikt tagits i bruk efter vikingatiden. I Finland hör namnen troligen till 1300- och 1400-talens skapelser, men kan vara yngre. Thors 1953b, Ståhl 1970:92, Hellberg 1987:102 ff., Holm 1987, Pamp 1988:53 f.

Äldre belägg

Skräddarbölet 1413

Skredaräbölö 1537

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.