-a

Många bebyggelsenamn slutar på -a, ofta för att efterleden är ett ord av typen mosse, backe, som i dialekterna har generaliserat kasusformerna på -a. Men på samma sätt slutar också andra bebyggelsenamn: Berga, Strömma, Bartsgårda, Tängsöda. Namntypen är speciellt vanlig på Åland, men förekommer också i Åboland och Nyland, och kan spåras i några, eventuellt yngre, österbottniska namnbildningar. Ändelsen betecknar ursprungligen plural form. Under fornsvensk tid hade många ortnamn plural böjning, av orsaker som har varit föremål för mycken diskussion. Man kan tänka på att en gård hade flera inbyggare, att till gården hörde flera hus, att odlingslotterna var många. Uppkomsten av plurala ortnamn ligger hur som helst i en avlägsen tid. Formen på -a har småningom, men säkert redan vid slutet av medeltiden, upphört att uppfattas som plural och övergått till att vara en bebyggelsebetecknande ändelse. Som sådan har den spelat en roll vid bildning av namn på gårdar m.m. in i vår egen tid. Utförlig diskussion bl.a. hos Hellberg 1950, Tjäder 1967. Tilläggssynpunkter ges av Gun Widmark 1975:129 ff.

Förekomster

Åland

Eckerö: Björnhuvud Hammarland: Boda , Posta , Strömma , Västmyra Jomala: Hammarudda , Jomala , Norrsunda , Södersunda , Vargsunda , Västansunda Finström: Bartsgårda , Öja , Svartsmara Geta: Geta Saltvik: Åsgårda , Daglösa , Eda , Haga , Strömma Sund: Hulta , Mångstäckta Vårdö: Grundsunda , Vargata Lemland: Flaka , Västeränga Föglö: Sanda , Sonnboda , Stentorpa Sottunga: Mosshaga , Sottunga Brändö: Asterholma , Åva , Björnholma , Hullberga , Nötholma

Åboland

Dragsfjärd: Kärra , Lillfinnhova , Storfinnhova Finby: Kota Hitis: Högsåra , Holma , Vänoxa Kimito: Berga , Hova , Hulta , Måsa , Mjösund , Tavastrona , Tjuda , Viksvidja , Vreta Korpo: Kura , Strömma Nagu: Gullkrona , Gyttja , Sexnappa , Vinappa Pargas: Munkbacka , Qvidja , Tara

Egentliga Finland

Aura: Aura Bjärnå: Broända , Germundsvidja , Strömma Gustavs: Strömma Rimito: Hanga

Nyland

Borgå: Fagersta Bromarv: Backa , Kägra , Knopkägra , Padva Degerby: Gummarsbacka , Knappa , Tvära Ekenäs: Backa , Kila Esbo: Gräsa , Träskända , Urberga Helsinge: Linna , Vanda Ingå: Finnpada , Kettilsmora Karis: Rasa bol , Svedja , Visanbacka Kyrkslätt: Tvära Lovisa: Lovisa Pernå: Svidja Pojo: Kila , Ramskulla Sjundeå: Backa , Broända , Svidja Snappertuna: Båsa , Snappertuna Strömfors: Stenkulla Tenala: Härjentaka , Hulta , Hylta , Kotkaranta , Svedja , Trollshovda Tusby: Träskända

Österbotten

Evijärvi: Ena Jurva: Jurva Kajana: Kajana Karleby: Såka Korsholm: Miekka Lappfjärd: Uttermossa Närpes: Vikbyarna Oravais: Komossa Sideby: Ömossa Vasa: Vasa Öja: Öja Östermyra: Östermyra

Satakunta

None: Satakunta Eura: Eura Harjavalta: Harjavalta Kauttua: Kauttua Kiikka: Kiikka Lavia: Lavia Luvia: Luvia Vittisbofjärd: Antoora

Karelen

Kymmene: Kotka

Kartan kommer att få svensk text inom kort.