Beskrivning

Av ett tillnamn Storm.

Bebyggelsenamn i Tyrvis (historisk kommun)

Äldre belägg

Stormi 1811 jb

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.