Beskrivning

Belägg för detta namn, som har motsvarigheter i Messuby, Karkku m.fl., hos Meri 1943:86. Kulju har härletts från urnord. *guljōn ’göl’, som även förekommer som lånord i finska dialekter. Sannolikt beror namnets spridning dock även på att det fungerat som tillnamn. Jfr Huldén 1984b:73.

Källor

Huldén, Lars, 1984b: Svenska språkminnen i Satakunta. I: Saga och sed 1983, s. 63–78.

Meri, Arvo (senare Lopmeri, J.A.), 1943: Vanhan Vehmaan kihlakunnan pitäjien ja kylien nimet. I. Entisten Laitilan, Lapin ja Uudenkirkon pitäjien nimet. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 220. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Lappo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.