Beskrivning

Det finska namnet på socknen är Lappi. Lappo tillhör en stor namngrupp, som ofta har ansetts vittna om lapsk närvaro i gångna tider, men som sannolikt måste ges olika förklaringar. Bl.a. torde personsyftning kunna komma ifråga, så i Leppo i Nykarleby.

Namnelement

lapp Det finns ett stort antal namn med fl. Lapp- i Finlands svenskbygder, liksom i Norrland (en samling från Kalix hos Pellijeff 1985:103 f.). Motsvarande finska ortnamn börjar på Lapin-, Lappa-. En omfattande samling finländska Lapp- namn finns i Åkerblom 1945. I allmänhet har dylika namn ansetts stå i direkt samband med samekulturen. Senaste diskussion hos Vahtola 1991:136 ff. Men Lapp förekommer också som tillnamn, och ordet har andra betydelser i språket som kan tänkas ingå i terrängnamn (åkerlapp ’liten åker’). I några fall (Lappo, fi. Lapua) föreligger sannolikt ett personnamn.

Bebyggelsenamn i Lappo

Andra språk

Finska: Lappi

Se även

Leppo Nykarleby

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.