Beskrivning

Det kortstaviga uttalet gör det osannolikt att namnet har någonting med lappar att göra, vilket dock ofta antagits (bl.a. Viljo Nissilä, Virittäjä 1964). Utvecklingen kan ha varit följande: Vid älvmynningen i Nykarleby låg byn Lapu > Läpu, se Leppo. Byn gav namn åt älven. När bebyggelsen vid det nuvarande Lappo-Lapua etablerades i slutet av 1400-talet fick den namn av att den låg vid Lappo älv. Det ursprungliga namnet torde få härledas från ett personnamn. Huldén 1981b:9 ff.

Namnelement

lapp Det finns ett stort antal namn med fl. Lapp- i Finlands svenskbygder, liksom i Norrland (en samling från Kalix hos Pellijeff 1985:103 f.). Motsvarande finska ortnamn börjar på Lapin-, Lappa-. En omfattande samling finländska Lapp- namn finns i Åkerblom 1945. I allmänhet har dylika namn ansetts stå i direkt samband med samekulturen. Senaste diskussion hos Vahtola 1991:136 ff. Men Lapp förekommer också som tillnamn, och ordet har andra betydelser i språket som kan tänkas ingå i terrängnamn (åkerlapp ’liten åker’). I några fall (Lappo, fi. Lapua) föreligger sannolikt ett personnamn.

Källor

Huldén, Lars, 1981b: Jeppo, Lappo, Keppo och andra österbottniska ortnamn på personnamnsgrund. I: Budkavlen 60, s. 5–20.

Nissilä, Viljo, 1964: Lapuan nimestä. I: Virittäjä.

Bebyggelsenamn i Lappo

Äldre belägg

Lapu 1543

Andra språk

Finska: Lapua

Se även

Leppo Nykarleby

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.