Beskrivning

Någon hållbar tolkning har inte framlagts. Diskussion hos Solstrand 1909:94 ff. Kanske är det fråga om uppkallelsenamn efter någon ort på fastlandet. Den stora fjärden Lappvesi väster om Lappo har antingen namn efter byn eller efter samma fastlandsort. Man kan tänka på socknen Lappi i Vemo härad, Egentliga Finland (Meri 1943).

Namnelement

lapp Det finns ett stort antal namn med fl. Lapp- i Finlands svenskbygder, liksom i Norrland (en samling från Kalix hos Pellijeff 1985:103 f.). Motsvarande finska ortnamn börjar på Lapin-, Lappa-. En omfattande samling finländska Lapp- namn finns i Åkerblom 1945. I allmänhet har dylika namn ansetts stå i direkt samband med samekulturen. Senaste diskussion hos Vahtola 1991:136 ff. Men Lapp förekommer också som tillnamn, och ordet har andra betydelser i språket som kan tänkas ingå i terrängnamn (åkerlapp ’liten åker’). I några fall (Lappo, fi. Lapua) föreligger sannolikt ett personnamn.

Källor

Meri, Arvo (senare Lopmeri, J.A.), 1943: Vanhan Vehmaan kihlakunnan pitäjien ja kylien nimet. I. Entisten Laitilan, Lapin ja Uudenkirkon pitäjien nimet. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 220. Helsinki.

Solstrand, Väinö, 1912: Åländska ortnamn. Lappo, Asterholma och Torsholma. I: Brages årsskrift 1909, 1910.

Äldre belägg

Lappå 1537

Lappo 1538

Lappoo 1539

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.