Beskrivning

Av ett binamn Bagge och holm(e). Dialekterna har flera sekundära betydelser av bagge, bagga såsom ’vallhjon’, ’sten i vattnet’, ’gumse’, ’valla boskap’ (Ordbok över Finlands svenska folkmål).

Namnelement

holm, holma De finlandssvenska dialekterna känner både holm m. och holma m. Vid Finlands kuster har upptecknats ca 5 500 namn med dessa efterleder. Holmarna tycks i regel ha varit ekonomiskt intressanta genom att de är skogbeväxta och erbjuder möjligheter till bete och höbärgning. Bägge ordformerna ingår också i bynamn, formen på -a endast i Ålandsområdet (Asterholma m.fl.), där också möjligheten av pluralt -a finns. De flesta av de 42 bynamnen av detta slag finns i den sydvästra skärgården. Efterleden -holm har varit populär i givna namn på slott och gårdar, vilket avspeglas också i en del av det finlandssvenska materialet. Zilliacus 1989:37 ff., Mattisson 1986.

Källor

Ordbok över Finlands svenska folkmål. Utgiven av Forskningscentralen för de inhemska språken, 1982 –. Helsingfors.

Äldre belägg

Baggaholm 1537

Bagholma 1538

Baggeholm 1544

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.