Beskrivning

Namnet är rimligtvis från början personsyftande. Sammanställning med ett tavastländskt ord tuhkuri ’flodiller’, som tillnamn, har föreslagits (Ritva Liisa Pitkänen). Vahtola ger en översikt över ordets förekomst i namnskicket (1980:231–34).

Källor

Vahtola, Jouko, 1980: Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty. Nimistötieteellinen ja historiallinen tutkimus. Studia historica septentrionalia. 3. Rovaniemi.

Äldre belägg

Tockkara

Tockkoro 1478 *

Tukur 1543

Tukurby 1547

Twkur by 1548

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.