Beskrivning

Fi. *Kaitasaari, av kaita ’smal’, även som subst. ’landtunga’, och saari ’holme’. Höjdkurvan för 5 m. över havet beskriver på byområdet en långsmal ö.

Äldre belägg

Kaite sur 1443

Kaitzor 1463

Kaytisar 1543

Kaytesar 1544

Kaijtesarby 1547

Caitzari 1571

Andra språk

Finska: Kaitasaari

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.