Beskrivning

Det finska namnet är Tampere. Staden grundades 1779. Trots lång diskussion är namnet fortfarande oklart. Enligt en tidigare teori, framlagd av Viljo Nissilä, skulle här ingå fsv. damber ’damm’, syftande på den uppdämda forsen. Då nominativen på -er annars inte ingår i lånord, framför Huldén (Virittäjä 1/1990) som en möjlighet ett fvn. þamb f., gen. þambar, ’stor buk; bågsträng’. Detta eller nära besläktade ord ingår i norska och svenska sjö- och önamn. Det betydelsebesläktade våmm ingår ofta i ortnamn, liksom benämningarna på övriga delar av matsmältningskanalen. Se Vambula. Senast har namnet diskuterats av Pauli Rahkonen (2011), som föreslår en härledning från ett samiskt ord som avser ’sel, lugnvatten mellan forsar’, egendomligt nog inte själva forsen, en av Finlands största.

Källor

Rahkonen, Pauli, 2011: Tampere – saamelainen koskiappellatiivi. Virittäjä 2, s.252 – 256.

Huldén, Lars, 1990a: Tampere - Tammerfors. I: Virittäjä, nr 1, s. 33–45.

Bebyggelsenamn i Tammerfors

Se även

Vambula Vambula

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.