Beskrivning

Av ordet lid ’sluttning m.m.’ Saxén 1905:19. Fi. Liiri från 1964.

Källor

Saxén, Ralf, 1905: Språkliga bidrag till den svenska bosättningens historia i Finland. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Utg. Finska Vetenskaps-Societeten. H 63. Helsingfors.

Äldre belägg

Lijdeby 1540

Lijde 1540

Andra språk

Finska: Liiri

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.