Äldre belägg

Smöruick 1540

Andra språk

Finska: Voilahti

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.