Äldre belägg

Stappeoker 1540

Andra språk

Finska: Tapola

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.