Beskrivning

Kanske inlånat från Uppland. Jfr Ståhle 1946:349 f. Fi. Teininki från 1937.

Källor

Ståhle, Carl Ivar, 1946: Studier över de svenska ortnamnen på -inge. Skrifter utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. 16. Lund.

Äldre belägg

Steninge 1661 jb

Andra språk

Finska: Teininki

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.