Beskrivning

Fl. oklar, kan måhända förenas med Koppö i Lappfjärd, som förmodats innehålla en form av Jakob. Fi. Kupiluoto sedan 1937.

Namnelement

holm, holma De finlandssvenska dialekterna känner både holm m. och holma m. Vid Finlands kuster har upptecknats ca 5 500 namn med dessa efterleder. Holmarna tycks i regel ha varit ekonomiskt intressanta genom att de är skogbeväxta och erbjuder möjligheter till bete och höbärgning. Bägge ordformerna ingår också i bynamn, formen på -a endast i Ålandsområdet (Asterholma m.fl.), där också möjligheten av pluralt -a finns. De flesta av de 42 bynamnen av detta slag finns i den sydvästra skärgården. Efterleden -holm har varit populär i givna namn på slott och gårdar, vilket avspeglas också i en del av det finlandssvenska materialet. Zilliacus 1989:37 ff., Mattisson 1986.

Äldre belägg

Koppaholm 1405

Kuppeholm 1540

Andra språk

Finska: Kupiluoto

Se även

Koppö Lappfjärd

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.