Beskrivning

Den moderna finska formen Ähtäri infördes av savolaxare på 1500-talet. Sl. är utan tvivel vesi ’vatten, fjärd, sjö’. Fl. antas utgå från ett ätsä, vars innebörd är oklar. En möjlighet är att det är lapskt. Bakom Adzäijo döljer sig kanske ett Ätsäjoki. Specialartikel av Viljo Nissilä, Virittäjä 1960. Se vidare under Esse.

Källor

Nissilä, Viljo, 1960: Huomioita Ähtärin nimestä. I: Virittäjä.

Bebyggelsenamn i Etseri

Äldre belägg

Ij menzs skoga i Esseweth 1440 -talet

ætze wedhell 1589

Adzäijdt

edzäijd 1567

Adzäijo 1572

Edzöö

Edzör 1585

Se även

Esse Esse

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.