Beskrivning

Säkerligen ett finskt önamn på -maa, varav -mo helt regelbundet. Fl. är oklar, måhända såsom ofta i önamn personsyftande.

Namnelement

mo De flesta av inemot 30 bynamn som slutar på -mo är av finskt ursprung och deras sl. är i regel fi. maa ’land, (större) ö’, vars långa a-ljud regelmässigt skall övergå till å under fornsvensk tid. Till typen hör Eugmo, Innamo, Karkmo o.s.v.. och också många skärgårdsnamn som inte har blivit bynamn i Österbotten, Åboland och Nyland. Zilliacus 1989:50, Naert 1995:162. Några av namnen på -mo hör dock hemma bland namn på -o, d.v.s. är personnamnsformer som börjat fungera som ortnamn. Också det svenska ordet mo ’sandig mark’ eller dylikt anses ingå i ett 40-tal finlandssvenska ortnamn.Valtavuo-Pfeifer 1998:122, LEX.

Bebyggelsenamn i Larsmo

Äldre belägg

Egmo öö 1543

Egmo by 1544

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.