Beskrivning

I jämförelse med de delar av det historiska landskapet Egentliga Finland, som vid millennieskiftet 2000 har mer eller mindre inslag av svensk befolkning och i den meningen kan kallas svenskbygder,finns det i de övriga delarna av landskapet ett stort antal bynamn med svensk form eller av svenskt ursprung, vilka i de flesta fall är ersatta av finska motsvarigheter. Liksom i bokutgåvan ger databasen ett urval bland alla de namn som har diskuterats i ortnamnslitteraturen.

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.