Beskrivning

Liksom i fråga om de svenska bygderna presenteras namnen här i stort sett från söder mot norr.

Vi saknar position för Namn från övriga delar av landskapet Österbotten