Beskrivning

Byns finska namn Potila utgår från tillnamnet Bådde, Budde som också har blivit bynamn. Det kan inskjutas, att Finlands förste översättare, Jöns Budde, enligt Olav Ahlbäck bär sitt namn på grund av att han härstammar härifrån. Budde har möjligen invandrat i Finland som tillnamn. En Johan Budde omtalas i Visby 1350 och Lasse Budde i Stockholm 1478. Namnet kan ha tyskt ursprung eller vara en kortform till det vanliga Botvid. De finska motsvarigheterna, Poti, har kort stavelse, men det torde vara en regelbunden substitution vid långt d i sv.

Äldre belägg

Lasse Budde i Layalla 1551

Andra språk

Finska: Potila

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.