Beskrivning

Fl. adj. mykil, mykin ’stor’ och sl. gräs, som har kunnat betyda ’gräsbevuxen mark, slåtteräng’. Hellberg 1987:174 f.

Källor

Hellberg, Lars, 1987: Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland. Studier i nordisk filologi 68. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 541. Helsingfors.

Äldre belägg

Mykengräss 1435 *

Mökellgräsz 1435

Mööklagres 1537

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.