Beskrivning

Socken på södra Karelska näset; kivinebb. Det svenska namnet anses äldst. Det innehåller ett fsv. ord kivo näbb som betecknar ’ett slags skansverk av trä’. Nissilä 1975:217.

Källor

Nissilä, Viljo, 1975: Suomen Karjalan nimistö. Joensuu.

Bebyggelsenamn i Kivinäbb (historisk kommun)

Andra språk

Finska: Kivennapa

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.