Beskrivning

Av fi. rita (kort i) ’(varg)fälla’, uppenbarligen i kasus adessiv ”vid fällan”. Ordet ingår också i andra bynamn, t.ex. Ridasjärvi nära Hyvinge. (Ritva Liisa Pitkänen).

Namnelement

dal Till Nyland och Åboland hör bynamn innehållande ordet dal, sammanlagt ett tjugotal. Betydelsen är säkerligen den allmänna ’sänka’. Om dal som terrängord finns upplysningar hos Valtavuo-Pfeifer 1998:111. Den företrädesvis i Österbotten spridda betydelsen ’tjärdal’ ingår där, ofta i formen Dala- , i många naturnamn och en del gårdsnamn, men är säkert inte att räkna med i de sydliga bynamnen. Vissa namn såsom Liljendal, Rosendal, Nådendal är vandrande långods från den europeiska kontinenten.

Äldre belägg

Redaall 1540

Rijddalle 1541

Redall 1544

Andra språk

Finska: Rita

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.