Beskrivning

Namnen Labbom och Balsböle förekom parallellt under 1500-t. Labbom är bildat av personnamnet Labbe och ändelsen -om, vanlig i östnyländska bebyggelsenamn. Belägget 1555 kan sammanställas med byns finska namn Jaakkola. Det fi. Jaakko och det sv. Jåp är former av Jakob. Granlund 1956:402 f. o. hänv., Thors 1959:70.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Labbomby 1554

Labbom 1556

Labbensby 1592

Jopzlabbom 1555

Andra språk

Finska: Jaakkola

Se även

Balsböle Mörskom

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.