Beskrivning

Ökommun i Finska viken. Fl. är fi. tytär ’dotter’, sl. saari ’ö’. Nissilä 1975:116. Om motsvarande svenska namn som Dotterholm har antagits att fl. kan vara ett personnamn eller vara grundad på jämförelse, d.v.s. avse en mindre holme vid en större. Westman 1935:99, 1940:106.

Källor

Westman, Ivar, 1935, 1940: Nyländska önamn. I-II. Folkmålsstudier III, i: Folkmålsstudier VII, s. 1–120.

Nissilä, Viljo, 1975: Suomen Karjalan nimistö. Joensuu.

Bebyggelsenamn i Tytärskär (historisk kommun)

Andra språk

Finska: Tytärsaari

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.