Beskrivning

Stadens finska namn är Oulu. Namnet har anknytning till Ule älv och dess källsjö Ule träsk. Någon säker tolkning har inte framlagts. Den allmännaste åsikten bland finska forskare är att namnet är lapskt. Noteras kan, att flera österbottniska älvar har namn efter mynningsorterna, vilka i sin tur kan ha bebyggelse- eller personsyftande namn. Jfr Lappo, Kyro. Så behöver dock inte vara fallet här. Betydelsen av ordet oulu är ’flödvatten’ (Lönnrot, tillägg). Olika åsikter om O. refereras kort i Suomen sanojen alkuperä. Sambandet med den svenska formen Ulo, med långt u, har inte förklarats.

Källor

Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 556. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimituksia 62. Helsinki 1992 –.

Lönnrot, Elias, 1874, 1880: Finskt-svenskt lexikon. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Uleåborg

Andra språk

Finska: Oulu

Se även

Lappo Lappo

Storkyro Storkyro

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.