Beskrivning

Staden har namn efter det slott som uppfördes vid stranden av Vånå sjö i slutet av 1200-talet. En föregångare hade Tavastehus i borgberget Haga i Janakkala, som ännu på 1500-talet omtalas som gamla Tavastehus, och som säkerligen var den borg som Birger jarl enligt Erikskrönikan anlade i Tavastland efter sitt korståg omkring 1239. Sl. -hus ingår i flera svenska borgnamn, och avser byggnader av sten. Fl. syftar på inbyggarna i Tavastland, tavasterna. Stadens finska namn är Hämeenlinna, efter landskapet Häme = Tavastland. Thors 1949b o. hänv., Gardberg 1993:23 ff., 50 ff.

Källor

Gardberg, C.J., Welin, P.O., 1993: Finlands medeltida borgar. Keuru.

Thors, Carl-Eric, 1949b: Stadsnamnen i Finland. En översikt. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1949, s. 23–29.

Bebyggelsenamn i Tavastehus

Andra språk

Finska: Hämeenlinna

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.