Beskrivning

Ökommun i östra Finska viken. En normaliserad form vore Seitsenkari, med räkneordet seitsen ’sju’ som fl. Nissilä 1975:278. Räkneordet avser kanske inte ett exakt antal, utan en avsevärd mängd. Ett identiskt namn finns utanför Haparanda i den innersta delen av Bottenviken. Pellijeff 1992:79. Vahtola anser att namnet har överförts från Karelens kustområde (1991:203). Fl. är dock vanlig i finska ortnamn och betecknar mer eller mindre exakt talet sju.

Källor

Vahtola, Jouko, 1991: Kansojen moninaisuus. I: Tornionlaakson historia. I. Malung.

Pellijeff, Gunnar, 1992: Ortnamnen i Norrbottens län. Del 5. Haparanda kommun. Bebyggelsenamn. Övre Norrlands ortnamn utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Västervik.

Nissilä, Viljo, 1975: Suomen Karjalan nimistö. Joensuu.

Bebyggelsenamn i Seitskär

Andra språk

Finska: Seiskari

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.