Beskrivning

Det svenska namnet gäller ursprungligen det grevskap som förlänades Ture Gabrielsson Oxenstierna efter freden i Stolbova 1617. Fl. Krono- förekommer i andra namn från 1600-talet, t.ex. Kronoby. En luthersk församling grundades vid samma tid i Kronoborg. Byn Sorjos, fi. Sorjo, i Kronoborg fick ta emot inflyttare från norra svenska Österbotten i samband med nödåren 1867–68, och hade en svensk skola fram till kriget 1939. Namnet Sorjos som i olika former förekommer mångenstädes i sydöstra Finland, är sannolikt ett personnamn. Uusi suomalainen nimikirja: Sorjonen.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Kronoborg

Andra språk

Finska: Kurkijoki

Se även

Kronoby Kronoby

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.