Beskrivning

Innehåller troligen binamnet Krok (t.ex. Olaf Krok 1433 i Lemland) och stad i betydelsen ’båtplats’ (Hellberg 1987 och hänv.).

Källor

Hellberg, Lars, 1987: Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland. Studier i nordisk filologi 68. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 541. Helsingfors.

Äldre belägg

Krokstadh 1454 *

Krogstada 1492 *

Krockstadha 1537

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.