Beskrivning

Av personnamnet Ödger. Saxén 1905:181. Jfr Thors 1959:102.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Saxén, Ralf, 1905: Språkliga bidrag till den svenska bosättningens historia i Finland. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Utg. Finska Vetenskaps-Societeten. H 63. Helsingfors.

Äldre belägg

Öyckär 1571

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.