Beskrivning

Fi. Mynämäki. Saxén, med instämmande av Karsten menar att det är fråga om ett ånamn, vars förled är besläktad med sjönamnet Värmeln och betyder ”framkvällande, porlande, brusande” (Saxén 1905:92). Häremot talar bestämt de tidiga skrivningarna med -u, -o. Det är av samma anledning inte heller något namn på -maa. Nästa möjlighet är kanske en bildning till personnamn. Namnet Värmund tycks ha förekommit på medeltiden i sydvästra Finland (Meri 1943:191, Thors 1959), men några skrivningar med i kan inte uppvisas. Ett Widhmund är belagt i Uppland i början av 1500-talet (Sveriges medeltida personnamn, arkiv) och Vighmund förekommer i fsv. (Janzén m.fl. 1947:265), men om en ljudutveckling till Vir- kunnat ske i finskan är osäkert. Också ortens finska namn Mynämäki, till Mynäjoki är ovanligt. Det finska personnamnet Myntti har förmodats kunna utgå från skandinaviska namn på -mund (Uusi suomalainen nimikirja: Myntti).

Namnelement

mo De flesta av inemot 30 bynamn som slutar på -mo är av finskt ursprung och deras sl. är i regel fi. maa ’land, (större) ö’, vars långa a-ljud regelmässigt skall övergå till å under fornsvensk tid. Till typen hör Eugmo, Innamo, Karkmo o.s.v.. och också många skärgårdsnamn som inte har blivit bynamn i Österbotten, Åboland och Nyland. Zilliacus 1989:50, Naert 1995:162. Några av namnen på -mo hör dock hemma bland namn på -o, d.v.s. är personnamnsformer som börjat fungera som ortnamn. Också det svenska ordet mo ’sandig mark’ eller dylikt anses ingå i ett 40-tal finlandssvenska ortnamn.Valtavuo-Pfeifer 1998:122, LEX.

Källor

Sveriges medeltida personnamn: ordbok. Utg. Arkivet för ordbok över Sveriges medeltida personnamn och Vitterhetsakademiens personnamnskommitté. Uppsala 1967 –.

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Janzén, Assar (utg.), 1947: Personnamn. Nordisk kultur. VII. Stockholm, Oslo, Köpenhamn.

Saxén, Ralf, 1905: Språkliga bidrag till den svenska bosättningens historia i Finland. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Utg. Finska Vetenskaps-Societeten. H 63. Helsingfors.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Meri, Arvo (senare Lopmeri, J.A.), 1943: Vanhan Vehmaan kihlakunnan pitäjien ja kylien nimet. I. Entisten Laitilan, Lapin ja Uudenkirkon pitäjien nimet. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 220. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Virmo

Äldre belägg

Gunno de Virmu 1309

de Wirmo 1352

Wirmaa 1375

Wirmo 1431

Andra språk

Finska: Mynämäki

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.