Äldre belägg

Langwijka bol 1451

Longuik 1544

Languik bol 1547

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.