Äldre belägg

Bolåsmeby 1570

Bolusneby 1574

Bolussnemij 1576

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.