Beskrivning

Översättning från fi. Korkijnoia 1543 (Hausen 1920-24:474).

Källor

Hausen, Greta, 1920–24: Nylands ortnamn. deras former och förekomst till år 1600. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 152, 160, 177. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Nummis (historisk kommun)

Äldre belägg

Högfors 1548

Högefors by 1552

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.