Beskrivning

Betoning på sl. Ett ”nytt slott”, Olofsborg, nytt i förhållande till Viborg och Tavastehus, anlades med början 1475 i Savolax av Erik Axelsson Tott. Fl. i borgens namn syftar på S:t Olof. Den bebyggelse som uppstod i närheten av slottet gavs stadsrättigheter i samband med ett besök av Per Brahe 1639. Stadsrättigheterna indrogs 1683 men återficks 1784. Thors 1949b:28, Gardberg 1993:108 ff. Det finska namnet på staden är Savonlinna, vars fl. är landskapsnamnet Savo = Savolax och sl. linna ’slott’.

Namnelement

ny Namn med fl. Ny- står ofta om också inte alltid i kontrast till namn med fl. Gammal-.

Källor

Gardberg, C.J., Welin, P.O., 1993: Finlands medeltida borgar. Keuru.

Thors, Carl-Eric, 1949b: Stadsnamnen i Finland. En översikt. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1949, s. 23–29.

Bebyggelsenamn i Nyslott

Se även

Tavastehus Tavastehus

Viborg Viborg

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.