Beskrivning

Nystad fick sitt grundläggningsbrev 1617 och växte fram på en gammal handelsplats i Nykyrko socken. Två andra stadsnamn har fl. Ny- i Finland: Nykarleby, Nyslott. Thors 1949:26. Fi. Uusikaupunki.

Namnelement

ny Namn med fl. Ny- står ofta om också inte alltid i kontrast till namn med fl. Gammal-.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1949b: Stadsnamnen i Finland. En översikt. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1949, s. 23–29.

Bebyggelsenamn i Nystad

Andra språk

Finska: Uusikaupunki

Se även

Nykarleby Nykarleby

Nyslott Nyslott

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.