Beskrivning

Sl. i det svenska namnet är översatt från fi. järvi ’insjö’ Fl. oklar. Det karelska mansnamnet Artjo utgår från det ortodoxa Artemi (Uusi suomalainen nimikirja: 35). Förleden i det finska namnet Artjärvi anses vara ett artti ’tvist’ (Suomalainen paikannimikirja).

Källor

Suomalainen paikannimikirja, 2007. Redaktörer: Sirkka Paikkala, Eeva-Liisa Stenhammar, Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. Karttakeskus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nr 146. Helsinki.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Artsjö (historisk kommun)

Bebyggelsenamn i Orimattila (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Artiierffui 1445 *

Artjärvi storby 1459 *

Artijerf 1466

Arttijärffui storby 1539

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.