Beskrivning

Saxén tänker sig fl. Laghmans (1905:187 f.).

Källor

Saxén, Ralf, 1905: Språkliga bidrag till den svenska bosättningens historia i Finland. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Utg. Finska Vetenskaps-Societeten. H 63. Helsingfors.

Äldre belägg

Lanmas 1345

Lammasby 1412

Lamandzwigh 1453

Lammais 1571

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.