Beskrivning

Där uppges ha stått en kyrka. Saxén 1905:187, Blom 1929:76.

Källor

Blom, Kaisu, 1926: Nakkilan pitäjän kylien ja asumusten nimet. Pro gradu. Helsingfors. Forskningscentralen för de inhemska språken. Även i Satakunta. 8. 1929

Saxén, Ralf, 1905: Språkliga bidrag till den svenska bosättningens historia i Finland. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Utg. Finska Vetenskaps-Societeten. H 63. Helsingfors.

Äldre belägg

kirkioholmen 1412

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.