Beskrivning

Skärgårdssocken i Finska viken. Ön är väl synlig i Finska viken och har tjänat som märke för sjöfarare. Formerna med Hog-, som har sin motsvarighet i det svenska uttalet, vilket väl bygger på skriften, visar lågtyskt inflytande. Westman 1940:47 f.

Namnelement

land Flera åländska sockennamn och själva landskapsnamnet slutar på -land: Hammarland, Lemland, Lumparland. Men antar att land i dessa fall har betydelsen ’ö’, densamma som uppträder i namnen på de danska öarna Langeland, Lolland och möjligen i Gotland. Ståhl 1964:10 ff., 1970:143. Det torde alltså vara fråga om ett urgammalt namnled. Det uppträder också i bestämd form i många yngre skärgårdsnamn av typen Båklandet, samt som tillägg till namn på öar eller kustområden som omtalas i sjöfararperspektiv: Barö landet, Vexala landet. Om det finns en kontinuitet mellan namnen i obestämd och bestämd form är osäkert. En direkt motsvarighet har elementet land i finskans maa ’stor ö’ (> sv. -mo) som ingår i ett stort antal skärgårdsnamn längs våra kuster. Zilliacus 1989:32 f.

Källor

Westman, Ivar, 1935, 1940: Nyländska önamn. I-II. Folkmålsstudier III, i: Folkmålsstudier VII, s. 1–120.

Bebyggelsenamn i Hogland

Äldre belägg

Högheland 1547 , 1589

Hoglanndetth 1558

Höghlandh 1556

Andra språk

Finska: Suursaari

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.