land

Flera åländska sockennamn och själva landskapsnamnet slutar på -land: Hammarland, Lemland, Lumparland. Men antar att land i dessa fall har betydelsen ’ö’, densamma som uppträder i namnen på de danska öarna Langeland, Lolland och möjligen i Gotland. Ståhl 1964:10 ff., 1970:143. Det torde alltså vara fråga om ett urgammalt namnled. Det uppträder också i bestämd form i många yngre skärgårdsnamn av typen Båklandet, samt som tillägg till namn på öar eller kustområden som omtalas i sjöfararperspektiv: Barö landet, Vexala landet. Om det finns en kontinuitet mellan namnen i obestämd och bestämd form är osäkert. En direkt motsvarighet har elementet land i finskans maa ’stor ö’ (> sv. -mo) som ingår i ett stort antal skärgårdsnamn längs våra kuster. Zilliacus 1989:32 f.

Förekomster

Åland

None: Åland Hammarland: Hammarland Lemland: Lemland Lumparland: Lumparland

Åboland

None: Åboland

Egentliga Finland

Kaland: Kaland

Nyland

None: Nyland Borgå: Vessölandet Pernå: Strömslandet Snappertuna: Gästans

Tavastland

None: Tavastland

Lappland

None: Lappland

Efter krigen 1939–40, 1941–44 avträdda området

Hogland: Hogland

Kartan kommer att få svensk text inom kort.