Beskrivning

Möjligen har fi. *Pukara varit namnet på en sjöliknande utvidgning som bildas av Tessjö å vid byn. Jfr Vahtola 1980:177 ff. Det finns liknande namn, och de har antagits höra samman med puka ’sadelknapp, eller huvud på bogträn’ (Kiviniemi 1977:109). Ett fi. pukari ’kaxe, bråkmakare o. likn.’ (ett lån från sv.) har diskuterats som utgångspunkt för detta liknande namn, en minst lika trolig förklaring. Uusi suomalainen nimikirja.

Källor

Vahtola, Jouko, 1980: Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty. Nimistötieteellinen ja historiallinen tutkimus. Studia historica septentrionalia. 3. Rovaniemi.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Kiviniemi, Eero, 1977: Väärät vedet: tutkimus mallien osuudesta nimenmuodostuksessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 377. Helsinki.

Äldre belägg

Pokkar by 1459 *

Påckarby 1540

Pockarby 1543

Pokar 1547

Pokala 1551

Påkar 1551

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.